รายละเอียดเบื้องต้นสำหรับเรทผ่อนรายเดือน
image
ผ่อนง่าย อนุมัติไว ภายใน 3 นาที เพียงนำบัตรประชาชนเข้ามาที่ ไทยมาร์ท ทุกสาขา
image
ผ่อนง่าย อนุมัติไว ภายใน 3 นาที เพียงนำบัตรประชาชนเข้ามาที่ ไทยมาร์ท ทุกสาขา
image
ผ่อนง่าย อนุมัติไว ภายใน 3 นาที เพียงนำบัตรประชาชนเข้ามาที่ ไทยมาร์ท ทุกสาขา
image
ผ่อนง่าย อนุมัติไว ภายใน 3 นาที เพียงนำบัตรประชาชนเข้ามาที่ ไทยมาร์ท ทุกสาขา
image
ผ่อนง่าย อนุมัติไว ภายใน 3 นาที เพียงนำบัตรประชาชนเข้ามาที่ ไทยมาร์ท ทุกสาขา
image
ผ่อนง่าย อนุมัติไว ภายใน 3 นาที เพียงนำบัตรประชาชนเข้ามาที่ ไทยมาร์ท ทุกสาขา
เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ Samsung Finance+
1 บริการให้สินเชื่อภายใต้โครงการ Samsung Finance+ นี้ มิได้ดำเนินการโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด แต่เป็นการให้บริการโดยพันธมิตรทางการเงินของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด โดยตรง ซึ่งพันธมิตรทางการเงินที่ให้บริการภายใต้บริการ Samsung Finance+ คือ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
2. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การปล่อยวงเงินสินเชื่อ ตลอดจนเงื่อนไขในการผ่อนชำระ รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาอนุมัติและของ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
3. ผู้ใช้บริการ Samsung Finance+ ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี ณ วันที่สมัครใช้งาน
4. ในการผ่อนชำระ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด จะคิดดอกเบี้ยด้วยอัตราแบบลดต้นลดดอก โดยไม่เกินอัตรา 18.7% ต่อปี สำหรับกลุ่มสินค้าโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต และจะมีการคำนวณอัตราดอกเบี้ย 0.7% ต่อเดือน โดยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15 % ต่อปี สำหรับกลุ่มสินค้าทีวี โดยในกรณีที่ลูกค้าผ่อนชำระสินเชื่อล่าช้า ทางบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า โดยหากเกินกำหนดชำระ 1 งวด ค่าปรับในการชำระล่าช้า 50 บาท/งวดชำระ หากเกินกำหนดชำระมากกว่า 1 งวด ค่าปรับในการชำระล่าช้า 100 บาท/งวดชำระ
5. สัญญาการเช่าซื้อสินค้า และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล และ/หรือ สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน จากบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด ตลอดจนใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ที่ได้มีการผ่อนชำระกับทางบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด จะถูกส่งให้กับลูกค้าผ่านช่องทางอีเมลล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
6. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดในการพิจารณาสินเชื่อรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร 02-481-9444
7. ลูกค้าจะถูกจำกัดการสมัครใช้บริการ Samsung Finance+ ได้เพียง 1 ท่านต่อ 1 ประเภทสินค้า และต่อ 1 คำขอการปล่อยสินเชื่อเท่านั้น โดยข้อจำกัดจะมีไปจนกว่าลูกค้าจะผ่อนชำระครบถ้วน
8. โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตซัมซุงที่ลูกค้าซื้อผ่านบริการ Samsung Finance+ จะถูกติดตั้งแอปพลิเคชัน Samsung Finance+ และระบบ Knox Guard โดยอัตโนมัติ และลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่างวดรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Finance+
9. ทีวีซัมซุงที่ลูกค้าซื้อผ่านบริการ Samsung Finance+ จะถูกติดตั้งแอปพลิเคชัน Samsung Finance+ ในโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน Samsung Smart Upgrade ในทีวีซัมซุง พร้อมกับ ระบบ TV Guard โดยอัตโนมัติ และลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่างวดรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Finance+ ในโทรศัพท์มือถือระบบ Android
10. บริการให้สินเชื่อภายใต้โครงการ Samsung Finance+ จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
11. ลูกค้า Samsung Finance+ กลุ่มสินค้าโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต จะได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงินเมื่อใกล้ถึงเวลากำหนดชำระค่างวดผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Finance+ และระบบ Knox Guard
ลูกค้า Samsung Finance+ กลุ่มสินค้าทีวี จะได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงินเมื่อใกล้ถึงเวลากำหนดชำระค่างวดผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Finance+ และแอปพลิเคชัน Samsung Smart Upgrade ในทีวีซัมซุง
12. หากลูกค้าไม่ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด
-โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ลูกค้าซื้อผ่านบริการ Samsung Finance+ ดังกล่าวจะถูกล็อคด้วยระบบ Knox Guard จนกว่าการชำระเงินในงวดนั้นจะสมบูรณ์
- ทีวีซัมซุงที่ลูกค้าซื้อผ่านบริการ Samsung Finance+ ดังกล่าวจะถูกล็อคด้วยระบบ TV Guard จนกว่าการชำระเงินในงวดนั้นจะสมบูรณ์
13. ในขณะที่โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตซัมซุงถูกล็อคด้วยระบบ Knox Guard หรือทีวีซัมซุงถูกล็อคด้วยระบบ TV Guard ลูกค้าจะถูกจำกัดการใช้งาน ลูกค้าจะสามารถโทรออกเฉพาะเบอร์โทรฉุกเฉินและศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร 02-481-9444
14. ในขณะที่ถูกจำกัดการใช้งาน
-โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตซัมซุงถูกล็อคด้วยระบบ Knox Guard ลูกค้าจะสามารถใช้แอปพลิเคชัน Samsung Finance+ ได้เพียงแอปพลิเคชันเดียวเพื่อการชำระเงินค่างวดเท่านั้น
- ทีวีซัมซุงถูกล็อคด้วยระบบ TV Guard ลูกค้าจะถูกจำกัดการใช้งาน และ สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชัน Samsung Smart Upgrade ในทีวีซัมซุงเพื่อทำการชำระเงิน ได้เพียงแค่ 1 ทีวีแอปพลิเคชัน เท่านั้น
15. สำหรับสินค้าที่ซื้อผ่านบริการ Samsung Finance+ ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้บริการเป็นเงิน 150 บาท ต่อหนึ่งคำขอสินเชื่อ โดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะในกรณีที่การซื้อสินค้าผ่านบริการ Samsung Finance+ สมบูรณ์แล้วเท่านั้น
16. ลูกค้า Samsung Finance+ กลุ่มสินค้าโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนสมัครใช้งานบริการ Samsung Finance+ จะต้องเป็นหมายเลขเดียวกับหมายเลขที่จะใช้กับโทรศัพท์มือถือซัมซุงที่ซื้อผ่านบริการ Samsung Finance+ เท่านั้น นอกจากนี้ ในการลงทะเบียนการใช้บริการ Samsung Finance+ ผู้สมัครจะต้องมีอีเมลที่สามารถใช้งานได้
17. ลูกค้า Samsung Finance+ กลุ่มสินค้าทีวี หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนสมัครใช้งานบริการ Samsung Finance+ จะต้องเป็นหมายเลขเดียวกับหมายเลขที่จะใช้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Samsung Finance+ ในโทรศัพท์มือถือระบบ Android เท่านั้น นอกจากนี้ ในการลงทะเบียนการใช้บริการ Samsung Finance+ ผู้สมัครจะต้องมีอีเมลที่สามารถใช้งานได้
18. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด และ/หรือ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
19. คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ซื้อ
2. สัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. ผู้ใช้บริการ Samsung Finance+ ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี ณ วันที่สมัครใช้งานผู้สมัครต้องไม่มีประวัติหนี้เสียกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
4. มีอีเมลที่สามารถใช้งานได้
5. ลูกค้า Samsung Finance+ กลุ่มสินค้าทีวี จะต้องเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือระบบ Android เพื่อใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Samsung Finance+ บนโทรศัพท์มือถือ
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้